Szakterületek

Ingatlanjog

 • Ingatlan átruházási ügyletek (adásvételi szerződés, csereszerződés, ingatlan ajándékozás, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, öröklési szerződés, lízing, apportálás stb.)
 • Ingatlanra vonatkozó biztosítékok készítése
 • Projekt szerződések, bérleti szerződések
 • Telekalakítási eljárások, engedélyezési eljárások
 • Teljes körű jogi átvilágítások
 • Közös tulajdon megszüntetése
 • Társasház alapítása
 • Építési szerződések
 • Képviselet földhivatali eljárásokban
 • Építési jog
 • Használati jogok, szolgalmi jogok
 • Külföldiek ingatlanszerzése

Társasági jog, gazdasági jog

 • Gazdasági társaságok alapítása (Kft. Zrt. Bt., fióktelep, kereskedelmi képviselet stb.), társaságiszerződések készítése, módosítása, határozatok előkészítése,
 • Részvétel közgyűléseken, jegyzőkönyvek készítése;
 • Üzletrész-adásvételi szerződések készítése, átalakulások
 • Tanácsadás az ügyvezetés számára,
 • Társaságok belső szabályzatainak kidolgozása
 • Társasági jogi átvilágítások (due-diligence);
 • Teljeskörű képviselet ellátása felszámolási- csőd és végrehajtási eljárásokban;
 • Versenyjogi eljárásokban való jogi képviselet ellátása;

Munkajog

 • Munkaszerződések készítése, standard munkaszerződések kidolgozása multinacionális vállalatok részére, vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek kidolgozása, speciális klauzulák kidolgozása (pl. titoktartásra, versenytilalomra, szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan stb.);
 • Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb szerződések készítése (pl. tanulmányi szerződések, kollektív leltárfelelősségi megállapodás, munkáltatói kölcsönszerződések stb.);
 • Tanácsadás különböző munkajogi kérdésekkel kapcsolatban;
 • Munkaviszony megszűntetések előkészítése (felmondás, rendkívüli felmondás, közös megegyezés, csoportos létszámleépítés);
 • Peres képviselet ellátása munkaügyi perekben,
 • Teljes körű munkáltatói szabályzatok (Office Policies) véleményezése, magyar jogszabályokkal való összhangba hozása, munkarend készítése;
 • Benefit illetve Bonusz rendszerek véleményezése;
 • Külföldiek magyarországi munkavégzésével kapcsolatos tanácsadás, engedélyezés, kirendelés, kiküldetés stb.;
 • Munkajogi átvilágítások (due diligence);
 • Munkajogi jogutódlással kapcsolatos tanácsadás;
 • Munkaügyi ellenőrzésekkel kapcsolatos tanácsadás,
 • Kártérítési ügyek

Követeléskezelés, Bankjog, Pénzügyi jog

Az elmúlt időszakban Irodánk jelentős szakmai gyakorlatra tett szert több multinacionális nagy- és középvállalat, köztük pénzintézetek mindennapi jogi teendőinek ellátásában, követelésekkel kapcsolatos polgári perek bírósági képviseletében, kapcsolódó perenkívüli és végrehajtási eljárásokban, követelések behajtásában időszakonként 2000 db/hó ügyszámmal.

Peres képviselet

Jelentős peres praxissal rendelkezünk Irodánk valamennyi szakterületéhez kapcsolódóan.